ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μύθος #3

Τα αιολικά πάρκα δεν δημιουργούν εγχώρια προστιθέμενη αξία καθώς είναι αμιγώς εισαγόμενα προϊόντα.

Ο μύθος αυτός στηρίζεται στο γεγονός ότι ο παραγωγικός εξοπλισμός των αιολικών πάρκων είναι εισαγόμενος. Ωστόσο, δεν λαμβάνει υπόψη κάποια σημαντικά στοιχεία:

  • Έως και 35% του κόστους επένδυσης κατά τη φάση της κατασκευής ξοδεύεται στην εγχώρια αγορά, όπως σε έργα υποδομής, ηλεκτρολογικά έργα, εξοπλισμούς, υπηρεσίες και πυλώνες. Αυτό το ποσοστό εγχώριας προστιθέμενης αξίας είναι υπερδιπλάσιο της αντίστοιχης αξίας που αφήνει ένας σύγχρονος σταθμός άνθρακα.
  • Πάνω από το 80% του κόστους λειτουργίας των αιολικών πάρκων ξοδεύεται στην Ελλάδα.
  • Πάνω από 70% του κόστους κατασκευής θα είναι η εγχώρια προστιθέμενη αξία για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, χάρη στα αυξημένα τοπικά έργα υποδομής.

Αλήθεια

Περίπου το ένα τρίτο του κόστους επένδυσης και το μεγαλύτερο μέρος του λειτουργικού κόστους ξοδεύεται στην Ελλάδα.

Ξένες επενδύσεις και εξωστρέφεια

 

Ο εξαγωγικός χαρακτήρας ενός τομέα και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που προσφέρει στην εθνική οικονομία καθορίζονται από δύο παράγοντες: αν ελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις και αν παράγει προϊόντα που εξάγονται.

 

Στην περίπτωση της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα:

  • Το 43% των εν λειτουργία αιολικών πάρκων κατέχονται από ξένους επενδυτές (στοιχεία τέλους 2019). Το ποσοστό είναι εντυπωσιακά υψηλό, γεγονός που σηματοδοτεί την υψηλή εξωστρέφεια του κλάδου, με όλα τα συνεπαγόμενα οφέλη.
  • Το διαθέσιμο δυναμικό για παραγωγή πράσινης ενέργειας από αιολικά πάρκα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) γενικότερα μπορεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε εξαγωγό ηλεκτρισμού. Για αυτό απαιτείται ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διεθνών διασυνδέσεων.