ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Μύθος #1

Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ή αν υπάρχει, δεν οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες.

Αυξημένο κόστος από ορυκτά καύσιμα

Εκθέσεις αξιολόγησης της IPCC

 

Η IPCC δημοσιεύει εκθέσεις αξιολόγησης (assessment reports – AR1), οι οποίες αποτελούν σημείο αναφοράς για ζητήματα κλιματικής αλλαγής και βασίζονται στα πορίσματα της επιστήμης.

 

Είναι χαρακτηριστική η εξέλιξη των διατυπώσεων που χρησιμοποιεί η IPCC στις 5 εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν δημοσιευθεί από το 1990 μέχρι σήμερα. Αν και ξεκίνησε μιλώντας για πιθανολογήσεις και εν δυνάμει κινδύνους (AR1, 1990), έχει πλέον καταλήξει στη διαπίστωση ότι η ανθρώπινη επίδραση στο κλιματικό σύστημα είναι σαφής (AR5, 2014).

Τι πρέπει να κάνουμε

 

Έχουμε μόνο 10 χρόνια μέχρι το 2030 για ραγδαίες και δραστικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων και ο τρόπος που παράγουμε ενέργεια. Σε αυτό το κρίσιμο συμπέρασμα καταλήγει και η Έκθεση «Παγκόσμια θέρμανση 1,5o6 της IPCC, ώστε να:

  • Συγκρατηθεί η θέρμανση του πλανήτη στο όριο του 1,5οC.
  • Αποφευχθούν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο κλίμα.

 

Σύμφωνα με την 5η Έκθεση Αξιολόγησης7 του IPCC (AR5), για να συγκρατηθεί η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα στο επίπεδο των 450ppm8, θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές CO2 κατά 41-72% έως το 2050 σε σχέση με το 2010. Σημειώνεται ότι το επίπεδο των 450ppm είναι το μέσο όριο που αντιστοιχεί σε αύξηση θερμοκρασίας αρκετά κάτω από 2oC, όπως είχε τεθεί στη Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα.

Αλήθεια

Η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κλιματική κρίση και ευθύνεται η ίδια για αυτό.

Έχει τεκμηριωθεί από όλες σχεδόν τις επιστημονικές έρευνες ότι η κλιματική αλλαγή είναι ανθρωπογενής και συνιστά μέγιστη απειλή. Το ίδιο υποστηρίζει και η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), ένας διακυβερνητικός φορέας που συντονίζει την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Τι πιστεύουν οι ειδικοί

 

Πάνω από το 97% των ειδικών κλιματολόγων συμφωνούν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες ευθύνονται για την παγκόσμια θέρμανση (global warming)2, 3.

 

Έχει διαπιστωθεί ότι οι μελέτες που δεν το δέχονται αυτό (περίπου 3%) περιέχουν σφάλματα στις υποθέσεις, τη μεθοδολογία, την ανάλυση κ.λπ. Μόλις διορθωθούν τα σφάλματα αυτά, τότε καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα με το 97% των ειδικών που καταδεικνύουν τον ανθρώπινο παράγοντα ως αιτία της κλιματικής αλλαγής4.

 

Η εποχή που διανύουμε έχει χαρακτηριστεί από τους επιστήμονες ως «ανθρωπόκαινος», λόγω της επίδρασης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην ισορροπία του πλανήτη. Είμαστε πολύ κοντά στο πλανητικό όριο (planetary threshold) θέρμανσης των 2oC, λόγω των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αν ξεπεράσουμε αυτό το όριο δεν θα μπορούμε να ανατρέψουμε την πορεία μας προς μια θερμή Γη (Hothouse Earth)5, αφιλόξενη για τη διαβίωση του ανθρώπου και πολλών ειδών (Διάγραμμα 9).

Μια τέτοια μείωση απαιτεί αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην ηλεκτροπαραγωγή στο 81%9. Πιο πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου Stanford τεκμηριώνει γιατί πρέπει και πώς μπορούμε να φθάσουμε σε 100% ΑΠΕ για όλο τον πλανήτη το 2050. Στην Ελλάδα η αιολική ενέργεια θα προσφέρει σχεδόν το μισό του απαιτούμενου ηλεκτρισμού ενώ όλες οι ΑΠΕ θα καταλαμβάνουν μόλις το 0,07% της επικράτειας10.