ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Μύθος #2

Η αιολική ενέργεια δεν συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα συνεχίσουν να μειώνονται χάρη στην αιολική ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) γενικά και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Αλήθεια

Η αιολική ενέργεια συμβάλλει στη μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν στη μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

 

Αναμφισβήτητα, οι ανεμογεννήτριες παράγουν ηλεκτρισμό χωρίς να εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα συνεχίσουν να μειώνονται χάρη στην αιολική ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) γενικά και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ωστόσο, διατυπώνεται ο λανθασμένος ισχυρισμός ότι οι συνολικές εκπομπές από το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής αυξάνονται μόνο και μόνο εξαιτίας της ύπαρξης αιολικών πάρκων. Αυτό στηρίζεται στον ίδιο μύθο ότι οι ανεμογεννήτριες παράγουν ασταθή ηλεκτρισμό (βλ. Μύθο 04) και, συνεπώς, απαιτείται ίση ποσότητα συμβατικής ισχύος για ηλεκτροπαραγωγή όταν ο άνεμος δεν φυσά ή φυσά λιγότερο. Έτσι εκπέμπονται ρύποι που είναι περισσότεροι από όσοι θα ήταν αν δεν υπήρχαν αιολικά πάρκα. Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμία βάση. Όσοι τον εκφέρουν δεν προσκομίζουν κανένα στοιχείο διότι απλά δεν υπάρχει.

 

Μία σύγχρονη ανεμογεννήτρια 4ΜW σε θέση με μέσο αιολικό δυναμικό στην Ελλάδα, εξοικονομεί ετησίως  πάνω από 6.100 τόνους CO2 που αντιστοιχούν στις εκπομπές περισσότερων από 3.168 αυτοκινήτων.

Τα πραγματικά στοιχεία δείχνουν ότι στην Ελλάδα τόσο οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όσο και ο δείκτης της έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 32% την περίοδο 2005-2017.

 

Σύμφωνα με το επίσημο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ 2030), η μείωση αυτή συνέβη για δύο λόγους:

  • Υψηλή διείσδυση των ΑΠΕ (κυρίως).
  • Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας λόγω της εφαρμογής μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης αλλά και της οικονομικής ύφεσης.

 

Η τάση μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί την περίοδο 2020-2030.