ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Μύθος #2

Η αιολική ενέργεια δεν συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα συνεχίσουν να μειώνονται χάρη στην αιολική ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) γενικά και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Αλήθεια

Η αιολική ενέργεια συμβάλλει στη μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Αναμφισβήτητα, οι ανεμογεννήτριες παράγουν ηλεκτρισμό χωρίς να εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα συνεχίσουν να μειώνονται χάρη στην αιολική ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) γενικά και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ωστόσο, διατυπώνεται ο λανθασμένος ισχυρισμός ότι οι συνολικές εκπομπές από το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής αυξάνονται μόνο και μόνο εξαιτίας της ύπαρξης αιολικών πάρκων. Αυτό στηρίζεται στον ίδιο μύθο ότι οι ανεμογεννήτριες παράγουν δήθεν ασταθή ηλεκτρισμό (βλ. Μύθο 04) και, συνεπώς, απαιτείται δήθεν ίση ποσότητα συμβατικής ισχύος για ηλεκτροπαραγωγή όταν ο άνεμος δεν φυσά ή φυσά λιγότερο. Έτσι, υποτίθεται εκπέμπονται ρύποι που είναι περισσότεροι από όσοι θα ήταν αν δεν υπήρχαν αιολικά πάρκα. Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμία βάση και καταρρίπτεται ολοσχερώς από τα πραγματικά δεδομένα.

 

Η παραγωγή ηλεκτρισμού από αιολική ενέργεια στην Ευρώπη αυξάνεται συνεχώς και μάλιστα το 2023 ξεπέρασε για πρώτη φορά την αντίστοιχη από φυσικό αέριο, ενώ έχει ήδη ξεπεράσει πριν λίγα χρόνια την παραγωγή από άνθρακα. Ταυτόχρονα, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής σημειώνουν σημαντική μείωση (19% το 2023) ακριβώς λόγω της αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ και της μείωσης από άνθρακα και φυσικό αέριο1. Αντίστοιχα και πιο εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο2: μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% με ταυτόχρονη οικονομική ανάπτυξη της χώρας κατά 80% κατά το διάστημα 1990-2022, απεξάρτηση από τον άνθρακα (από μερίδιο 40% το 2012 σε προβλεπόμενο μηδενισμό εντός του 2024) και αύξηση στη διείσδυση των ΑΠΕ (πάνω από 40% το 2023) και ειδικά της αιολικής ενέργειας.

Και στην Ελλάδα, τα πραγματικά στοιχεία δείχνουν ότι οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας μειώθηκαν κατά 64% την περίοδο 2005-2022, κυρίως χάρη στη μείωση της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη3. Την ίδια περίοδο η εγκατεστημένη ισχύς αιολικών πάρκων πολλαπλασιάστηκε.

 

Μελέτη του Πανεπιστημίου Stanford4 τεκμηριώνει γιατί είναι αναγκαίο και πώς μπορούμε να φθάσουμε σε 100% ΑΠΕ για όλο τον πλανήτη το 2050. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, στην Ελλάδα η αιολική ενέργεια μπορεί να προσφέρει σχεδόν το μισό του απαιτούμενου ηλεκτρισμού.