Πρωτοβουλία

H ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης και ο άνθρωπος. Έχουμε μόνο λίγα χρόνια για να εμποδίσουμε μια κλιματική κρίση με μη αναστρέψιμες συνέπειες.

 

Κάθε ώρα που περνά, όλο και περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα από τις δραστηριότητες του ανθρώπου, ενώ ο ρυθμός με τον οποίο απομακρύνονται είναι ιδιαίτερα αργός.

 

H επιστήμη και η κοινωνία των πολιτών έπεισαν τις πολιτικές ηγεσίες για τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση δράση.

 

Στροφή προς τις ΑΠΕ

 

Από τις βασικές πηγές των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίως είναι ο τρόπος που παράγουμε ενέργεια, γι’ αυτό και η στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι μονόδρομος. Η αιολική ενέργεια είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα όπλα που έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα η φύση και η επιστήμη.

 

Οι πολιτικές ηγεσίες της Ευρώπης, αλλά και πολλών άλλων ανεπτυγμένων χωρών, έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει και προωθούν αυτή τη στροφή προς τις ΑΠΕ.

 

H Ευρώπη έχει δεσμευτεί να καταστεί κλιματικά ουδέτερη, δηλαδή να έχει μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου, έως το 2050. Αν αναλογιστεί κανείς τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα που συνδέονται με τα ορυκτά καύσιμα παγκοσμίως, η πολιτική αυτή δέσμευση γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή.

Μύθοι για την αιολική ενέργεια

 

Ωστόσο, διακινούνται θεωρίες συνωμοσίας και μύθοι για την αιολική ενέργεια. Σε αυτούς τους μύθους προσπαθεί να απαντήσει με επιστημονική τεκμηρίωση και απλότητα η παρούσα έκδοση.

 

Οι μύθοι και οι απαντήσεις οργανώνονται σε τέσσερις ομάδες:

   1. Μύθοι για την τεχνολογία και το κόστος της αιολικής ενέργειας.
   2. Μύθοι για τη σχέση της αιολικής ενέργειας με την κοινωνία και την ανάπτυξη.
   3. Μύθοι για την κλιματική αλλαγή και τον ρόλο της αιολικής ενέργειας στην αντιμετώπισή της.
   4. Μύθοι για τις επιπτώσεις της αιολικής ενέργειας στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Τα οφέλη της αιολικής ενέργειας

 

Μέσα από τις απαντήσεις στους μύθους αναδεικνύονται έμμεσα τα οφέλη της αιολικής ενέργειας. Όχι όμως όλα, διότι δεν είναι αυτός ο σκοπός της έκδοσης.

 

Μέσα από το κείμενο είναι φανερό ότι η αιολική ενέργεια:

 • Προσφέρει φθηνό ηλεκτρισμό και μειώνει το κόστος του ρεύματος για τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία.
 • Δημιουργεί θέσεις εργασίας.
 • Δημιουργεί σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα.
 • Στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες.

 

Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα οφέλη, όπως ότι η αιολική ενέργεια:

 

 • Συμβάλλει στην ενεργειακή ανεξαρτησία.
 • Ελκύει επενδύσεις και ενισχύει τη διεθνή εικόνα και τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας.
 • Εξοικονομεί πολύτιμους υδάτινους πόρους που καταναλώνονται σε απαράδεκτο βαθμό, ειδικά στην περίπτωση της ψύξης των θερμοηλεκτρικών μονάδων.

 

Ελπίζουμε η παρούσα έκδοση να συμβάλει στην ψύχραιμη αντιμετώπιση των θεμάτων που θίγει.