ΕΛΕΤΑΕΝ

H ΕΛΕΤΑΕΝ ιδρύθηκε το 1990 με την ονομασία ΕΛληνική ΕΤαιρεία Αιολικής ΕΝέργειας και μετονομάστηκε το 2005 σε Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας. Διατήρησε όμως την ακροστιχίδα ΕΛΕΤΑΕΝ ως διακριτικό της τίτλο.
Από ίδρυσή της είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας WindEurope και λειτουργεί ως Εθνικός Εκπρόσωπός της στην Ελλάδα.

 

Μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ γίνονται:
• εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας της αιολικής ενέργειας, όπως βιομηχανία και εμπόριο εξοπλισμών, υπηρεσίες, επενδυτικοί φορείς αλλά και ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα
• φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί

 

Η διοίκηση της ΕΛΕΤΑΕΝ προκύπτει κάθε δύο έτη με εκλογές.

 

Η ΕΛΕΤΑΕΝ διατηρεί και υπηρετεί διπλό σκοπό:
• επιδιώκει την προαγωγή της επιστήμης και έρευνας στον τομέα της αιολικής ενέργειας
και παράλληλα
• προσπαθεί να εκφράσει αποτελεσματικά τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του κλάδου και της αγοράς λειτουργώντας ως ένα χώρος σκέψης, διαλόγου και ιδεών με επιστημονική τεκμηρίωση και επάρκεια.

 

Για περισσότερα δείτε τη σελίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ www.eletaen.gr