ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μύθος #4

Τα αιολικά πάρκα μειώνουν την αξία των ακινήτων.

Ακολουθούν τα συμπεράσματα από μερικές ενδεικτικές μελέτες.

 

Σχέση ανεμογεννητριών και οικιστικών ακινήτων στη Μασαχουσέτη, University of Connecticut και Lawrence Berkeley National Laboratory, ΗΠΑ, 201411

 

Η μελέτη εξέτασε τις τιμές σε περισσότερα από 120.000 ακίνητα σε αστικές και αγροτικές περιοχές, σε τέσσερα χρονικά σημεία: α. πολύ πριν την ανακοίνωση για την επικείμενη εγκατάσταση αιολικού πάρκου (>2 έτη), β. μετά την ανακοίνωση, γ. πριν την κατασκευή και δ. μετά την κατασκευή.

 

Οι ανεμογεννήτριες είχαν στατιστικά αδιάφορη επίπτωση στην αξία των ακινήτων, ακόμη και όταν βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 800 μέτρων. Αντιθέτως, όπως φάνηκε από τη μελέτη, αρνητική επίπτωση στις τιμές των ακινήτων είχαν οι χώροι υγειονομικής ταφής σε απόσταση μικρότερη των 800 μέτρων (-12,2%), και οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι (-5,3%) και οι γραμμές μεταφοράς (-9,3%) σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων (Διάγραμμα 6).

diag7

Αλήθεια

Όχι. Σύμφωνα με πολλές μελέτες σε Ευρώπη και Αμερική, τα αιολικά πάρκα δεν μειώνουν την αξία των ακινήτων.

Πολλές μελέτες σε διάφορες χώρες (ΗΠΑ, Αγγλία, Ουαλία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία κ.λπ.) έχουν εξετάσει πολύ μεγάλο πλήθος πραγματικών αγοραπωλησιών ακινήτων σε περιοχές όπου είναι ορατές ανεμογεννήτριες, πριν και μετά την εγκατάστασή τους, και τεκμηριώνουν ότι η αξία των ακινήτων δεν μειώνεται εξαιτίας των αιολικών πάρκων3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μάλιστα, το συμπέρασμα αυτό ισχύει διαχρονικά.

diag6

Επίπτωση αιολικών αναπτύξεων στις τιμές των ακινήτων, Renewable Energy Policy Project (REPP), ΗΠΑ, 200312

 

Η μελέτη εξέτασε 25.000 πραγματικές αγοραπωλησίες ακινήτων σε 10 διαφορετικές περιοχές στις ΗΠΑ όπου εγκαταστάθηκαν αιολικά πάρκα. Επιλέχθηκαν ακίνητα που βρίσκονταν εντός ακτίνας 8 χλμ. από τα αιολικά πάρκα, με και χωρίς οπτική επαφή, πριν και μετά την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων. Στη συνέχεια έγινε σύγκριση τιμών με αγοραπωλησίες σε περιοχές με όμοια κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, όπου δεν υπάρχουν αιολικά πάρκα.

 

Και στις 10 περιοχές οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται μετά την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων. Στις 8 από τις 10 περιοχές, ο ρυθμός αύξησης των τιμών ήταν μεγαλύτερος από τον ρυθμό αύξησης των τιμών στις περιοχές χωρίς αιολικά πάρκα (Διάγραμμα 7).

Επίπτωση χερσαίων και θαλάσσιων αιολικών πάρκων στις τιμές των ακινήτων, Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης, 201813

 

Και αυτή η μελέτη κατέληξε ότι οι ανεμογεννήτριες δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις τιμές των ακινήτων, ειδικά όταν βρίσκονται σε ακτίνα άνω των 3 χλμ.

 

Σε μικρότερες αποστάσεις, εμφανίζεται ανεπαίσθητη μείωση της αξίας για την πρώτη κατοικία (0,2%-1,1%, δηλαδή εντός στατιστικού σφάλματος), ενώ δεν υπάρχει επίπτωση για τη δεύτερη κατοικία.

 

Τέλος, τα θαλάσσια αιολικά πάρκα δεν συνδέονται με την αξία των ακινήτων.