ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μύθος #2

Η αιολική ενέργεια δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Η αιολική ενέργεια έχει δημιουργήσει σαφώς περισσότερες θέσεις εργασίας από άλλους κλάδους του τομέα ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα, και συνεχίζει να δημιουργεί νέες δουλειές.

 

Στη νότια Εύβοια, αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 218,7MW έχουν δημιουργήσει 62 άμεσες μόνιμες τοπικές θέσεις εργασίας (βλ. Μύθο 1 | Κοινωνία &Ανάπτυξη), δηλαδή 0,3 θέσεις/MW. Ο πρώτος σύγχρονος ιδιωτικός σταθμός φυσικού αερίου ισχύος 400MW που κατασκευάστηκε στη χώρα μας δημιούργησε περίπου 32 μόνιμες θέσεις εργασίας, δηλαδή 0,08 θέσεις/ MW. Άρα, οι τοπικές θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από αιολικά πάρκα είναι 4 φορές περισσότερες από τις συνολικές θέσεις που δημιουργούνται από σταθμούς φυσικού αερίου.

myth10info

Αλήθεια

Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, η αιολική ενέργεια δημιουργεί περισσότερη απασχόληση στην Ελλάδα από τους νέους συμβατικούς σταθμούς.

Επιπλέον, η αιολική ενέργεια δημιουργεί κι άλλες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με απολογιστική μέτρηση του Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ, τα πρώτα αιολικά πάρκα ισχύος 600 MW που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα δημιούργησαν:

  • 0,49 θέσεις πλήρους απασχόλησης/MW στους τομείς ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας έργων σε ηλεκτροπαραγωγικές εταιρείες.
  • 0,32 θέσεις πλήρους απασχόλησης/MW στους τομείς πωλήσεων, συντήρησης και λειτουργίας σε προμηθευτές ανεμογεννητριών.
  • 0,19 θέσεις πλήρους απασχόλησης/MW σε άλλους τομείς, όπως η κατασκευή πυλώνων ανεμογεννητριών.