ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μύθος #2

Η αιολική ενέργεια δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Η αιολική ενέργεια έχει δημιουργήσει σαφώς περισσότερες θέσεις εργασίας από το φυσικό αέριο στην Ελλάδα και συνεχίζει να δημιουργεί νέες δουλειές.

 

Το 2020 η αιολική ενέργεια διατηρούσε 6.300 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ένα από τα 4.114 αιολικά MW που λειτουργούσαν το τέλος του 2020, δημιούργησαν 1,6 θέσεις εργασίας1.

 

Στη νότια Εύβοια, αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 218,7MW έχουν δημιουργήσει 62 άμεσες μόνιμες τοπικές θέσεις εργασίας (βλ. Μύθο 1 | Κοινωνία &Ανάπτυξη), δηλαδή 0,3 θέσεις/MW. Ο πρώτος σύγχρονος ιδιωτικός σταθμός φυσικού αερίου ισχύος 400MW που κατασκευάστηκε στη χώρα μας δημιούργησε περίπου 32 μόνιμες θέσεις εργασίας, δηλαδή 0,08 θέσεις/ MW. Άρα, οι τοπικές θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από αιολικά πάρκα είναι 4 φορές περισσότερες από τις συνολικές θέσεις που δημιουργούνται από σταθμούς φυσικού αερίου.

myth10info

Αλήθεια

Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, η αιολική ενέργεια δημιουργεί περισσότερη απασχόληση στην Ελλάδα από τους νέους συμβατικούς σταθμούς.

Περαιτέρω, σύμφωνα με απολογιστική μέτρηση του Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ, τα πρώτα αιολικά πάρκα ισχύος 600 MW που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα δημιούργησαν:

  • 0,49 θέσεις πλήρους απασχόλησης/MW στους τομείς ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας έργων σε ηλεκτροπαραγωγικές εταιρείες.
  • 0,32 θέσεις πλήρους απασχόλησης/MW στους τομείς πωλήσεων, συντήρησης και λειτουργίας σε προμηθευτές ανεμογεννητριών.
  • 0,19 θέσεις πλήρους απασχόλησης/MW σε άλλους τομείς, όπως η κατασκευή πυλώνων ανεμογεννητριών.