ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ

Μύθος #2

Οι ανεμογεννήτριες παράγουν ακριβό ηλεκτρισμό.

diagrams1new

Αλήθεια

Οι ανεµογεννήτριες είναι από τις φθηνότερες επιλογές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αποτελούν µία από τις πιο ανταγωνιστικές λύσεις για νέους σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη και τις άλλες ανεπτυγµένες χώρες του πλανήτη. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η τεχνολογική εξέλιξη και οι οικονοµίες κλίµακας οδήγησαν σε πτώση του κόστους των ανεµογεννητριών1 και σε αύξηση της ενεργειακής τους παραγωγικότητας.

 

Μειωµένο κόστος παραγωγής

 

Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεµογεννήτριες έχει µειωθεί πολύ τα τελευταία 15 έτη, σύµφωνα µε όλες τις πηγές, όπως το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ)2 (Διάγραµµα 1).

 

Η µείωση αυτή είναι σήµερα 63% σε σχέση µε το 2009, ενώ ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, η αιολική ενέργεια έχει παγκοσµίως το χαµηλότερο κόστος ηλεκτροπαραγωγής σε σχέση µε τις άλλες πηγές3 (Διάγραµµα 2).

diagrams2new

Χαµηλότερη τιµή

Η φθηνότερη παραγωγή συνεπάγεται και χαµηλότερη τιµή για τους καταναλωτές. Και στην Ελλάδα, οι τιµές ηλεκτρισµού από αιολικά πάρκα είναι χαµηλότερες από τις άλλες πηγές.

 

Στον πιο πρόσφατο διαγωνισµό της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) τον Σεπτέµβριο του 2022, η µέση τιµή πώλησης (αναφοράς) ηλεκτρικής ενέργειας από νέα αιολικά πάρκα διαµορφώθηκε σε 58 €/MWh4. Δηλαδή, µειώθηκε κατά 36% σε σχέση µε την τιµή εκκίνησης του πρώτου διαγωνισµού το 2018. Το κόστος αυτό για τον καταναλωτή έφθασε να είναι 5,5-7,5 φορές χαµηλότερο από το κόστος που τον βάρυνε για τον ηλεκτρισµό από φυσικό αέριο και 3,5 φορές χαµηλότερο από λιγνίτη κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης (2022-2023)5, και παραµένει σταθερά χαµηλότερο.

 

Σταθερές τιµές για τους καταναλωτές

Εκτός από χαµηλές, οι τιµές που εξασφαλίζει στους καταναλωτές η αιολική ενέργεια είναι και σταθερές. Αυτό συµβαίνει διότι ο άνεµος είναι δωρεάν και έτσι το κόστος του ρεύµατος που παράγεται από αυτόν εξαρτάται µόνο από το κόστος επένδυσης, το οποίο καταβάλλεται όλο εξαρχής. Για τον λόγο αυτόν, το κόστος παραγωγής από τα αιολικά δεν εξαρτάται από τις συνεχείς διακυµάνσεις στις τιµές των ορυκτών καυσίµων.