ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ

Μύθος #2

Οι ανεμογεννήτριες παράγουν ακριβό ηλεκτρισμό.

Φθηνή και πριν την κρίση

H αιολική ενέργεια ήταν πολύ πιο φθηνή από τα συμβατικά καύσιμα ήδη πριν την τρέχουσα κρίση η οποία οφείλεται στην εκτόξευση του κόστους τους. Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες μειώθηκε κατά 35% περίπου την περίοδο 2009-2017, σύμφωνα με όλες τις πηγές, όπως αναφορά του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο2-iii. Πλέον, ασχέτως της κρίσης, η αιολική και η ηλιακή ενέργεια έχουν το χαμηλότερο κόστος ηλεκτροπαραγωγής σε σχέση με όλες τις άλλες συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας2-iv. O λόγος για αυτό είναι ότι η τεχνολογική εξέλιξη και οι οικονομίες κλίμακας έχουν οδηγήσει σε ραγδαία πτώση του κόστους των ανεμογεννητριών2-v και σε αύξηση της ενεργειακής τους παραγωγικότητας.

Αλήθεια

Οι ανεμογεννήτριες είναι από τις φθηνότερες επιλογές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το κόστος παραγωγής ρεύματος από τα νέα αιολικά πάρκα είναι 7 φορές μικρότερο από το κόστος που βαρύνει τους καταναλωτές για την ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο και 3,5 φορές μικρότερο από λιγνίτη. Αυτό προκύπτει με απλή σύγκριση της τιμής αμοιβής των αιολικών πάρκων (58 €/ΜWh) που προέκυψε από τον τελευταίο διαγωνισμό της ΡΑΕ την 5 Σεπτεμβρίου 20222-i και του μέσου όρου της τιμής που αποζημιώνονται οι συμβατικοί ηλεκτροπαραγωγοί το πεντάμηνο Ιούλιος – Νοέμβριος 2022 σύμφωνα και πάλι με τις τιμές που ανακοινώνει η ΡΑΕ κάθε μήνα (425 €/ΜWh για το φυσικό αέριο και 201 €/ΜWh για το λιγνίτη)2-ii.

 

Το μεγάλο αυτό οικονομικό όφελος που προσφέρουν τα αιολικά πάρκα στους καταναλωτές φαίνεται στο διάγραμμα.

Kostos Jul Nov 2022

Σταθερές τιμές για τους καταναλωτές

Εκτός από χαμηλές, οι τιμές που εξασφαλίζει στους καταναλωτές η αιολική ενέργεια είναι και σταθερές. Αυτό συμβαίνει διότι ο άνεμος είναι δωρεάν και έτσι το κόστος του ρεύματος που παράγεται από αυτόν εξαρτάται μόνο από το κόστος επένδυσης που έχει καταβληθεί όλο εξ αρχής. Έτσι το κόστος παραγωγής από τα αιολικά δεν εξαρτάται από τις συνεχείς διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων.

 

Για αυτό στην Ελλάδα ο κανόνας είναι ότι η αμοιβή που εισπράττει ένα αιολικό πάρκο για την ενέργεια που παράγει είναι σταθερή και δεν επηρεάζεται από την τιμή στην χονδρική αγορά ηλεκτρισμού η οποία έχει εκτοξευθεί εξαιτίας του φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, τα αιολικά πάρκα έχουν «κλειδώσει» σταθερές και χαμηλές τιμές αμοιβής, με μακροχρόνια συμβόλαια που έχουν συνάψει με τη δημόσια επιχείρηση ΔΑΠΕΕΠ. Για τα παλαιότερα αιολικά αυτές οι τιμές έχουν καθορισθεί διοικητικά με βάση το κόστος των επενδύσεων κατά το χρόνο που υλοποιήθηκαν ενώ για τα νεότερα πάρκα οι τιμές προκύπτουν μέσω διαγωνισμών που διενεργεί η ΡΑΕ.