ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μύθος #2

Οι ανεμογεννήτριες είναι επικίνδυνες και προκαλούν ατυχήματα.

Πάνω από 350.000 ανεμογεννήτριες λειτουργούν σε όλο τον κόσμο. Οι προδιαγραφές, η νομοθεσία και τα πρότυπα ασφάλειας των ανεμογεννητριών στην Ευρώπη και την Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως αυστηρά.

 

Από όλες τις βιομηχανίες παγκοσμίως, η αιολική βιομηχανία έχει ίσως τα περισσότερα διακριτά σημεία που πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται. Ωστόσο, δεν έχουν καταγραφεί περιπτώσεις τραυματισμού πολιτών.

 

Αυτό οφείλεται:

  • Στον εξαιρετικά μικρό έως ελάχιστο αριθμό καταστροφής ανεμογεννητριών.
  • Στο γεγονός ότι για να συμβεί ένα ατύχημα, πρέπει να συντρέξουν σωρευτικά απίθανες συνθήκες, που περιλαμβάνουν εξαιρετικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Όμως οι πολίτες δεν κυκλοφορούν κοντά σε ανεμογεννήτριες υπό τέτοιες συνθήκες.

Αλήθεια

Δεν έχουν καταγραφεί περιπτώσεις τραυματισμού πολιτών στην αιολική βιομηχανία.

Φυσικά, τα όποια ατυχήματα έχουν συμβεί παγκοσμίως έχουν οικονομικές συνέπειες λόγω καταστροφής εξοπλισμού και απώλειας παραγωγής ενέργειας. Αυτές οι οικονομικές συνέπειες είναι ασφαλισμένες. Το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες παγκοσμίως ασφαλίζουν ανεμογεννήτριες αποτελεί απόδειξη ότι οι ανεμογεννήτριες λειτουργούν χωρίς ανυπέρβλητα προβλήματα.

 

Αντιθέτως, οι συνέπειες από ένα ατύχημα σε μια πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου ή σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο λόγω εξαιρετικά ακραίων συνθηκών που οδηγούν σε υπέρβαση των προδιαγραφών ασφαλείας τους μπορεί να αποβούν τραγικές